Välkomna till Karleby!

 Välkommen att bli buren av nåden på Rauhan Sanas Suvijuhlat

 

Under dessa Suvijuhlat som ordnas denna sommar tackar vi Gud speciellt för Finlands 100 års- och Reformationens 500 års jubileumsår. I detta allvarsamma tillstånd som världen befinner sig, men framförallt i detta andliga klimat som råder i Europa och Finland samt i samhällsdebatterna och beslutsfattandet inom den lutherska kyrkan är det nödvändigt att vi tillsammans griper tag i Guds ord på nytt. När värderingar och åsikter skiftar, vet Kristi församling överallt i världen att hela mänsklighetens  kung är Kristus. Hans ords budord och löften är i kraft och blir med säkerhet uppfyllda. Människolivets och hela mänsklighetens fasta grund är Kristi försoningsverk på korset och uppståndelsen. Vi ser med oro en utveckling av sekularisering och avfall omkring oss, men det är inte vår främsta uppgift. I tro behöver vi se Kristi seger över synden, döden och ondskans mångfaldiga makt och fästa ögonen på Honom som fortfarande är segraren. Här behöver vi kristna komma tillsammans, be tillsammans, vara inför Ordet och ha kärlek mellan oss. Vi ber att dessa Suvijuhlat skall få bli en träffpunkt och livsförnyande plats där Guds förlåtande nåd och Den Heliga Ande är närvarande.

Välkommen till Suvijuhlat!

 

Ari Juntunen,

Ordförande, LYRS

 

 

Nåden bär

 

Vi firar flera jubileum detta år. De största jubiléerna nationellt sett är Finlands 100 års jubileum samt Reformationens 500 års jubileum. Utöver dessa firar vi även detta år Lähetysyhditys Rauhan Sanas Suvijuhlat. Suvijuhlat som ordnas årligen ordnas detta år i Karleby stadskyrka och församlingscenter. Suvijuhlats tema är ”nåden bär”. I enlighet med temat handlar programmet om Guds nåd från olika synvinklar. Under helgen finns det möjlighet att lyssna till tal, paneldiskussioner, bön och mångsidig musik. I programmet har man även tagit i beaktande reformationen och Finlands jubileumsår. Suvijuhlat är festernas fest detta år. Begreppet nåd var en central del av reformationen för 500 år sedan. Det var av den bärande kraften som Luther förkunnade ”av nåd allena”. När vi blickar bakåt kan vi konstatera att nåden även har burit Finland under dessa 100 år. Vi firar dessa historiska händelser men på samma gång tror och litar vi på att densamma Guds nåden bär oss idag och i framtiden.

Vi hoppas att ni kommer med oss för att lyssna, se och diskutera hur nåden har burit och kommer att bära. Välkommen till Suvijuhlat för att träffa gamla bekanta, bekanta er med nya människor, men framförallt för att spendera tid inför dessa livets viktigaste saker. Vi skall komma ihåg detta jubileumsår, men också mitt i vardagen, att ”nåden bär”.

 

Med önskan om förbön för Suvijuhlats arrangemang,

Niko Häivälä

Kokkolan Rauhan Sanas ordförande

 

 

Välkomna till Rauhan Sanas Suvijuhlat 2017 i Karleby!

 

Denna bygd som under hundratals år stigit ur havet hör också numera till Rauhan Sanas kärnområden. Mötestraditionerna lever och väckelsens vänner bär ansvar även för den lokala församlingens gemensamma liv.

Psaltarpsalm 136 som är Suvijuhlats temapsalm, ser på den omkringliggande världen och vägen som vandrats ”med trons ögon”. Vyerna öppnas vida. Allting påminner om att ”Hans nåd varar i evighet”. Å andra sidan berättar Gamla Testamentet att dessa samma resor även innehöll smärta, som förändringar för med sig. Rädsla och misstro smög sig med och oförmågan att se tog över sinnena. De vidgade vyerna och oförmågan att se, tron och otron strider mot varandra från generation till generation. Må dessa vidgade vyer få vårda oss under Suvijuhlat! Världens skiftningar behöver inte skrämma oss. Herren är fortfarande gudarnas Gud och herrarnas Herre. Hans nåd varar i evighet.

 

Karleby finska församling välkomnar festgästerna till Suvijuhlat. Välkomna att möta upp med vänner och vila i dessa vidgade vyer! Vi förkunnar inte ett budskap utan utsikter, utan det att Herren är god och att Hans nåd varar i evighet.

 

Jouni Sirviö

Kyrkoherde

Karleby finska församling